donderdag 17 april 2014

Lucifer

Lucifer

Titel: Lucifer
Auteur: Aldegonda Petronella Huberta Maria (Connie) Palmen
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Prometheus
Aantal pagina's: 350

Auteur

Aldegonda Petronella Huberta Maria (Connie) Palmen is geboren op 25 november in Sint Odiliënberg.
Ze groeide op in een katholiek gezin. Ze was zeer onder de indruk van het geloof en wilde graag priester worden, maar aangezien ze een meisje was kon dat niet. 
Op de middelbare school deed ze mavo, maar haalde slechte cijfers. Blijkt dat ze een hoog IQ heeft en zich gewoon verveelde. 
Na de middelbare school ging ze naar de Pedagogische Academie in Roermond, waar ze ook haar havodiploma haalde. 
in 1978 ging ze naar Amsterdam om Nederlands te studeren en vervolgens debuteerde ze in 1991 met de literaire roman De Wetten. 


Recensies

Eigen recensie:
Dit verhaal is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, daarom bleef het boek leuk, ondanks dat ik er weinig van snapte. Omdat het gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, klopt alles wat gezegd wordt en zijn er logische gedachten in het gehele verhaal (soms is het zo dat de schrijver zich niet echt meer met de gebeurtenis bemoeit en dan zijn verhaal schrijft zonder het conflict, terwijl dat belangrijk is). 
Je leert elke rol in het boek goed kennen (zodra je doorhad wie wie was) en dat zorgde ervoor dat ik toch wel verder wilde lezen.
Jammer genoeg zat er niet echt een duidelijk einde, je weet toch nog steeds niet wat er precies gebeurd is op 26 juli 1981, maar hierbij kan je zelf je eigen conclusie trekken. 


Samenvatting

Het eerste bedrijf is vooral een beschrijving van waar het boek over gaat, een soort lange inleiding met kennismaking van de meeste karakters. 
Lucifer (het tweede, derde, vierde en vijfde bedrijf) gaat over de vrouw van Lucas Loos, Clara. Ze gaan op vakantie met hun zoontje Quint en vrienden. Op 26 juli 1981 "valt" Clara van een muurtje op het terras, naar beneden. De tragische dood van Clara leidt tot geruchten in de gehele omgeving. Iedereen die belangrijk is in het verhaal, komt aan bod om te vertellen over zijn of haar geschiedenis met Clara en ze vertellen allemaal wat ze denken van het tragisch ongeval. De een denkt dat het zelfmoord is, de ander denkt dat Lucas heeft geduwd. Alles duidt op zelfmoord, ze had een testament gemaakt, had haar goede vrienden verteld wat ze moesten doen zodra ze er niet meer was. Maar Lucas vertoont ook zeer verdacht gedrag. Er is vrij weinig waaruit blijkt dat hij echt verdriet heeft om wat er is gebeurd met zijn echtgenote bijvoorbeeld. Niemand weet wat er echt gebeurd is en dat weet je aan het einde van het boek helaas ook nog niet.
Ik denk eerlijk gezegd dat Lucas haar heeft verteld dat hij van haar af wilde, of iets in die richting, desnoods alleen al het laten blijken daarvan. Uit het boek blijkt namelijk via allemaal omwegen van andere componisten dat hij homoseksueel is en van haar af wil. 


Mijn mening

Bij mij begon het lezen al goed, ik snapte echt helemaal niks van wat er aan de hand was of wat er eigenlijk werd gezegd. Ik viel midden in het verhaal zonder maar ook een idee waar het over ging.
Op de eerste bladzijde begon iemand (nog steeds geen idee wie) over een een of andere zin van een rouwadvertentie van 24 jaar geleden en die zin stond nergens. Ik dacht letterlijk na 10 bladzijdes: "Hoe lang moet ik nog?!"
Later in het verhaal begreep ik iets meer, maar het was voor mij allemaal heel verwarrend. 
Bijna alles werd in de hij/zij-perspectief geschreven en dan heel af en toe ging het over op de ik-perspectief, ik had geen idee wie die "ik" was en bij de hij/zij-perspectief wist ik ook lang niet altijd over wie het ging. 
Op een gegeven moment werd het mij duidelijk dat alle mensen die met de hoofdpersoon te maken hadden, het verhaal vanuit hun oogpunt vertelden, maar daarbovenop ook nog hun verleden en dat ook nog eens door elkaar. Het was best wel interessant om een bijrol zo goed te kennen, maar ik had de helft van de tijd geen idee wie ik had leren kennen.
Ik denk eerlijk gezegd dat ik het beter had begrepen als ik een samenvatting van te voren had gelezen, maar dat is natuurlijk allemaal achteraf. 


Extra opdracht

Opdracht 1: 
1. Lees de tekst aandachtig.
2. Geef een omschrijving van het begrip 'empathisch vermogen'.
Empathisch vermogen is het zich goed kunnen inleven in anderen. Dit wordt gestimuleerd door het lezen van fictionele literatuur.
Opdracht 2:
In de eerste kolom staan dertien beweringen die gebaseerd zijn op de uitgangstekst. 
Controleer in de tekst of ze kloppen. Vul het schema verder in. 

1. Door het lezen van verhalen kunnen mensen zich beter inleven in anderen. Ja, want in de tekst staat; "Door het lezen van romans en poëzie kunnen mensen zich beter inleven in anderen."
2. Door het lezen van gedichten kunnen mensen zich beter inleven in anderen. Ja, want in de tekst staat; "Door het lezen van romans en poëzie kunnen mensen zich beter inleven in anderen."
3. Dat mensen zich beter in anderen kunnen inleven, kun je zien aan hun gezicht. Nee, want in de tekst staat; "Direct hierna volgden tests waarbij zij onder meer gezichtsuitdrukkingen beoordeelden."
4. De proefpersonen kregen willekeurige teksten te lezen. Nee, want in de tekst staat; "Sommige vrijwilligers lazen Tsjechov, andere lazen verhalen van 'mindere'literaire statuur."
5. In literaire fictie komen mensen met een meer ingewikkeld karakter voor. Ja, want in de tekst staat; "De onderzoekers denken dat dit komt doordat literaire fictie gelaagde karakters beschrijft."
6. In literaire fictie gedragen de personen zich onvoorspelbaar. Ja, want in de tekst staat; "Bij populaire fictie is dit volgens de onderzoekers minder het geval, omdat de hoofdpersonen zich een stuk voorspelbaarder gedragen."
7. Het was al bekend dat lezers van literatuur een groter empathisch vermogen hadden. Ja want in de tekst staat; "Eerder onderzoek toonde weliswaar aan dat fictieliefhebbers zich meer 
vinden in stellingen als: ‘Bij een meningsverschil probeer ik de kwestie eerst vanuit ieders standpunt te bekijken.’ Hierbij bleef echter onduidelijk of dit door de boeken zelf kwam, of doordat empathische mensen simpelweg meer literatuur lezen."
8. Dit Amerikaanse onderzoek vertelt niets nieuws. Nee, want in de tekst staat; "
.’ Hierbij bleef echter onduidelijk of dit door de boeken zelf kwam, of doordat empathische mensen simpelweg meer literatuur lezen."
9. Het is zeker dat empathische mensen meer literatuur lezen. Kan ik niet uit de tekst opmaken.
10. Het is hard nodig dat de waarde van literatuur wordt aangetoond. Ja, want in de tekst staat; "
Dit vinden zij hard nodig, want romans lezen daalt al jaren als vrijetijdsbesteding."
11. Een blijvend effect van het lezen van literatuur is niet aangetoond; "Ja, want in de tekst staat; "Was zijn de langetermijneffecten van literatuur lezen? Was het inlevingsvermogen een week of maand na het lezen nog net zo goed? Dat blijft onduidelijk."
12. Alleen literatuur vergroot het empathische vermogen van de mens. Nee, want in de tekst staat; "Ook hopen ze te bepalen hoe andere kunstvormen, zoals toneelstukken en films, empathische vaardigheden kunnen versterken."


Opdracht 3: 

Stel, je bent een groot liefhebber van literatuur. Je vindt dat er op school veel te weinig 
aandacht aan literatuur wordt besteed. Je hebt dit onderzoek gelezen en grijpt dit aan 
om in een brief aan de directie (met een kopie voor je docent) te pleiten voor een grotere 
plaats voor literatuur in het onderwijs. 
Je brief (let op de juiste briefvorm) bestaat uit de volgende delen: 
• inleiding 
• beschrijving van de huidige situatie 
• eigen standpunt (stelling / bewering) 
• argumenten (objectieve, maar ook subjectieve) 
• verzoek (formuleer zo nauwkeurig mogelijk) 
• afsluiting
________________________________________________________________________

Kaylee Ruitenbeek
[ADRES]

Drs. J.W. Verhulst
Vechtstede College
Amstellandlaan 1a
1382 CD
WEESP

Weesp, 16 april 2014

Betreft: aandacht literatuur

Geachte Drs. J.W. Verhulst, 

Literatuur is een belangrijk element in de opvoeding van een kind. Dit is de reden waarom ik deze brief schrijf. Ik vind dat er te weinig bij ons op school wordt gedaan aan literatuur. 

Het is op school nu zo, dat je elke periode een boek moet lezen van de leeslijst. Hierop staan vooral oudere boeken met een heel ander taalgebruik dan wij zijn gewend. Persoonlijk vind ik dit geen probleem, maar medeleerlingen vinden dit vaak niet fijn lezen. Daarom zoeken zij bijvoorbeeld liever een samenvatting op en lezen dit boek dan niet. Hierbij zijn ze dus niet bezig met literatuur. Maar wat ook nog eens zo is, is dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de literatuur op school. Wij krijgen een lijst waar we een boek uit mogen kiezen en vervolgens moeten wij daar opdrachten over maken. Geen extra informatie, tips of iets anders. 

Ik zou graag willen zien dat we in de lessen ook veel aandacht aan literatuur besteden. Bijvoorbeeld een boek lezen tijdens de les. Maakt niet zoveel uit wat. Er gewoon mee bezig zijn. 

Met vriendelijke groet,

Kaylee Ruitenbeek 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten