maandag 4 mei 2015

Sara Burgerhart en verlichting

VERLICHTING


http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/literatuurgeschiedenis/lg18013.html
1 - Waarom waren de kindergedichten van Van Alphen zo succesvol?

Hij werd zo succesvol omdat hij het eerste echte Nederlandse kinderboekje schreef, waarin hij termen gebruikte als burgers in plaats van boeren (hij behandelde de "boeren" als burgers), waardoor de ouders het sneller zouden kopen.

2 - Leg uit waarom kinderliteratuur eigenlijk net zo leerzaam was voor ouders als voor kinderen.

De kinderliteratuur was net zo leerzaam voor de ouders als voor de kinderen omdat het een beeld van werkelijkheid gaf, maar dan verpakt in zogenaamde kindertaal.

3 Lees de tekstpagina De kleine Grandisson. De schrijfster wil met dit boek kinderen het goede voorbeeld te geven. Leg aan de hand van Karels avontuur uit wat er zo goed of bijzonder is aan zijn gedrag. ( http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/tekst/lg18037.html )

Zijn gedrag is zo goed en bijzonder omdat hij een dakloze mee naar huis neemt en hem vervolgens gaat verzorgen! Dit doet natuurlijk lang niet iedereen en Karel wordt daardoor ook beloond door zijn vader.
______________________________________________________________________

http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/literatuurgeschiedenis/lg18014.html
1 - Probeer te verklaren waarom tijdschriften belangrijk zijn voor het ontstaan van een publieke opinie.

Tijdschriften waren heel belangrijk voor het ontstaan van een publieke opinie, omdat in de tijdschriften hun eigen waarheid stond volgens de schrijvers. Dit was bedoeld om de lezer zelf te laten bepalen aan welke kant hij/zij stond.

2 - Janus is een beschermgod met twee gezichten die ieder een kant opkijken. Leg uit waarom het literair-politieke weekblad Janus (1787) voor deze titel gekozen zou kunnen hebben.

Het literaire-politieke weekblad heeft hiervoor gekozen omdat dit blad zich had gespecialiseerd in het bekritiseren van beide politieke partijen; de orangisten en de patriotten. Het heeft Janus gekozen omdat het twee verschillende kanten op kijkt.

3 - Ga naar de auteurspagina Jacobus Bellamy en klik op het terzijde 'Jacobus Bellamy als patriottisch dichter'. Lees het fragment. Leg uit hoe Bellamy met dit gedicht over stadhouder Willem V bijdroeg aan de publieke opinie.

Bellamy's gedicht droeg op twee manieren bij aan de publieke opinie. Als eerste liet hij zien dat het mogelijk was om je kritiek te uitten op een belangrijk iemand zoals Willem V. Dit stimuleerde meer mensen om ook kritiek te leveren. Ten tweede liet hij de slechte kant van Willem V zien,  dit zorgde er weer voor dat de mensen kritischer naar het bestuur gingen kijken.
______________________________________________________________________

http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/literatuurgeschiedenis/lg18011.html
1 - De briefroman wordt ook wel aangeduid als roman-nieuwe stijl. Wat is nieuw aan de briefroman?

De briefroman wordt aangeduid als een roman-nieuwe stijl omdat het hier diep op de gevoelens, psychologie en gedachten van de personages ingaat. Bij avonturenromans gaat het vooral om de avonturen en de anekdotes.

2 - Waarom zijn brieven zo geschikt om een verhaal te vertellen?

Brieven zijn geschikt om een verhaal te vertellen omdat je dan het verhaal vanuit meerdere perspectieven ziet, waardoor je je beter kan inleven en de echte waarheid kan ontdekken. Ook is het geschikter om een verhaal via brieven te vertellen omdat je dan een beeld krijgt van de tijd en omgeving van de hoofdpersonen, wat een voordeel kan zijn om het verhaal beter te begrijpen.

3 - De les die Wolff en Deken hun lezeressen voorhouden zou je kunnen omschrijven als 'eerst denken, dan doen'. Lees de tekstpagina Sara Burgerhart. Wat had Sara moeten denken of doen? Wie vind je naïever, Sara of R.? (http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/thema/lg18016.html)

Ik heb in geen enkel opzicht het idee dat R. naïef is. Sara is daarentegen wel een klein beetje naïef maar niet enorm erg. Zij wilde gewoon vrienden zijn met hem en hij kreeg daardoor de kans om haar te gebruiken.
______________________________________________________________________

VERLICHT WERK VAN EEN NEDERLANDSE SCHRIJVER

http://www.dbnl.org/arch/wolf016hist04_01/pag/wolf016hist04_01.pdf

1)     Een boekbespreking van een Nederlands verlicht werk, dit werk komt op je lijst. Kies een Nederlands werk uit deze periode en vergelijk dat met informatie die je vindt over Candide, Gulliver's travels of Robinson Crusoë - belangrijke Europese literatuur uit deze periode.  Deze bespreking beslaat 500-700 woorden bevat de volgende elementen (tot nu toe totaal aantal woorden: 585) :
Beknopte over auteur en het werk , samenvatting van maximaal 25 woorden;
Vergelijking met buitenlands werk op drie punten. Kies uit tijd, plaats, handeling, personages, perspectief, thema/motto en structuur;
Je eigen mening. (ongeveer 100 woorden)

Samenvatting van 25 woorden over het verlichte werk:

Dit is een brievenroman die gaat de gebeurtenis tussen Sara en R.. Sara spreekt met R. af na 18.00u (na de sluiting van de stadspoorten). Dit eindigt onplezierig voor Sara.

Auteurs:

De auteurs van dit boek zijn Elizabeth Wolff en Agatha Deken (Betje en Aagje). Wolff en Deken ontmoetten elkaar in 1776. Ze schreven samen boeken. Hun bekendste roman is Sara burgerhart.
Hoewel ze totaal verschillende karakters hadden, was hun blik op de wereld bijna hetzelfde; kritisch en als het moet sarcastisch. Allebei bezaten ze ook een groot literair talent. Ze waren beiden genadeloze waarnemers, en beschikten over een puntige, trefzekere schrijfstijl.
In een aantal meerdelige, succesvolle briefromans beschreven ze het Nederland van eind achttiende eeuw en portretteerden ze de Nederlandse burgerij.
Wie wat schreef, valt niet meer te achterhalen, maar dat ze niet zonder elkaar konden, lijkt vast te staan. Nadat Betje Wolff op 5 november 1804 was overleden, stierf negen dagen later ook Aagje Deken.
(126 woorden) Bron: http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/auteurs/lg18066.html

Vergelijking met buitenlands werk:
Wij vergelijken de roman Sara Burgerhart met Gulliver's travels.

Perspectief:

Sara Burgerhart is een brievenroman, dit houdt in dat er het verhaal via brieven worden verteld. Het verhaal van Sara Burgerhart wordt vanuit verscheidene perspectieven verteld, er zijn bijvoorbeeld brieven van Abraham Blankaart, Jan Edeling en Willem Willis, die allemaal in het ik-perspectief worden verteld.
Gulliver's travels is een roman die vanuit kapitein Gulliver wordt verteld, dus ook het ik-perspectief. Gulliver's travels is een soort reisverslag, wat inhoudt dat hij elke dag vertelt wat er gebeurt, maar in dit verhaal gebeurt dat in 1 verhaal, niet in bijvoorbeeld verslagen. Het verhaal wordt verteld alsof hij even een avondje ervoor is gaan zitten en alles in een keer opschrijft.

Handeling:

In Sara Burgerhart gaat het om een meisje, Sara die brieven schrijft naar ene R., waar vrij weinig bekend over is. Ze wil met hem afspreken na 18.00u, wat na de sluiting van de stadspoorten is. Ze stelt zich hier vrij kwetsbaar op, niemand zou met haar kunnen communiceren. Slechte zet want de afspraak loopt niet al te best af voor Sara. Natuurlijk eindigt het verhaal goed. Sara trouwt met Hendrik en samen krijgen ze 5 kinderen.
In Gulliver's travels gebeuren allemaal vreemde dingen die natuurlijk nooit echt gebeurd zouden kunnen hebben. Hij verdrinkt en dan loopt hij opeens over een strand wat uiteindelijk een grasveld wordt, waar hij gevangen wordt genomen (Deel 1- A voyage to Lilliput). Zo gaat het ook in de rest van de 4 delen, er gaat iets fout, hij wordt gevangen genomen of moet in elk geval het gevangenschap ontvluchten etc. Uiteindelijk loopt het goed af en besluit hij telkens weer opnieuw een reis te maken (de andere delen: 2-4).

Plaats (ruimte):

In Sara Burgerhart wordt de omgeving niet echt duidelijk gemaakt. Het is niet echt van toepassing; het verhaal wordt verteld in brieven en dan is het logisch dat je niet de hele omgeving in een brief gaat vertellen.
Anders krijg je iets van; Dag moeder, ik zit hier in een lege kamer, met paarse muren en een witte vloer een brief aan u te schrijven. Mijn stoel is blauw en mijn bureau is van hout. Mijn huis staat tussen enorm veel bomen maar waarom ik u echt wilde schrijven is..... Dat heeft geen zin, ten eerste krijg je dan een lelijk verhaal (zeker als dit in elke brief wordt gedaan) en ten tweede is het helemaal niet nodig om het verhaal te begrijpen.
In Gulliver's travels ligt het aan welk deel. In deel 1 Lilliput, deel 2 speelt het zich af in Brobdingnag, deel 3 op meerdere plekken en deel 4 in Houyhnhnms. Dit is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het verhaal, vandaar dat het goed wordt omschreven.

Bronnen:
http://www.scholieren.com/boekverslag/55114
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/tekst/lg18039.html
http://www.dbnl.org/arch/wolf016hist04_01/pag/wolf016hist04_01.pdf
http://www.planetebook.com/ebooks/Gullivers-Travels.pdf

Onze mening:

Ik vind het boek wel oké. Het is redelijk goed geschreven en niet in heel oud Nederlands. Dit is een pluspuntje bij het lezen. Wat wel verwarrend was bij het lezen was dat je goed moest opletten wie de brief schreef, anders raakte je in de war met wie nu eigenlijk zijn verhaal vertelt. Wat hiervan wel weer een voordeel was, was dat je de gebeurtenissen van verschillende aspecten zag.
Wat ik dus wel een beetje miste was een beschrijving van de omgeving. Ik vind dat meestal wel leuk om te lezen.
In het begin was het niet zo spannend, maar de spanning bouwde zich langzaam op omdat je graag wilde weten wie R. is. En wat er zou gaan gebeuren wanneer Sara R. ontmoet.

Kaylee Ruitenbeek & Ariana Achacha V5B

Geen opmerkingen:

Een reactie posten